expertisebureau voor milieutechniek

Diensten

Vezelraad heeft in de loop der jaren een ruime expertise opgebouwd in hoogstaand advies op het gebied van asbest, asbestinventarisaties, sloopwerken en bodem. U kunt Vezelraad bovendien inschakelen voor de complete procesbegeleiding, coördinatie en/of directievoering van uw project.

Asbest Inventarisaties

Asbestinventarisatie is een vak apart. Dat geldt zeker voor onderzoek naar asbest in industriële complexen. Vezelraad heeft hiervoor de ervaring en kennis in huis. We zijn specialist op het gebied van grootschalige asbestinventarisaties op industriële locaties. Dergelijke opdrachten vergen gedegen kennis van procesinstallaties, die bij ons ruimschoots aanwezig is.

Onze ervaring

De mensen van Vezelraad hebben veel ervaring met het begeleiden en uitvoeren van asbestinventarisaties en het controleren van asbestrapportages. We hebben dit onder meer bij GDF SUEZ Energie Nederland N.V.verzorgd en in tientallen andere projecten. We zijn actief voor provincies, gemeenten, aannemers, energiebedrijven, petrochemische industrie, ingenieursbureaus en woningcorporaties.

Onze aanpak

Elke asbestinventarisatie begint met een bedrijfsbezoek en het doorspitten van de bouwtechnische tekeningen. Vervolgens nemen we diverse monsters, die we voor onderzoek opsturen naar het laboratorium. We beschrijven de verschillende soorten en hoeveelheden van het aangetroffen asbest en van asbestverdacht materiaal. Uiteraard beoordelen we hierbij ook de hechtgebondenheid en kijken we naar de risicoclassificatie. We stellen vervolgens een solide rapport op, waarna een sloopmelding of omgevingsvergunning kan worden ingediend. Desgewenst zorgen we ook voor een prijsopgave bij aannemers.

Onze meerwaarde

Bij een van onze opdrachtgevers hebben we een eigen werkwijze ontwikkeld voor het saneren van asbestpakkingen. Deze leidde tot een specifiek protocol voor asbestsanering dat is goedgekeurd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (voormalig VROM). Het protocol werkt sterk kostenbesparend voor opdrachtgevers.

Met Vezelraad heeft u de zekerheid van een gecertificeerd inventarisatiebureau (SC 540), dat een degelijk én efficiënt asbestonderzoek uitvoert voor een eerlijke prijs. We beseffen daarbij terdege dat snelle uitvoering soms dringend gewenst is, om de 'industriële stop' tot een minimum te beperken.

Naar boven

Asbestadvies en projectbegeleiding

Door het huidige milieubeleid en de strenge normeringen is het zeer belangrijk om op de juiste wijze met asbest om te gaan. Vezelraad garandeert u die zorgvuldigheid. Door langdurige veldervaring kan Vezelraad alle mogelijke situaties herkennen en daardoor pragmatisch inspelen op onverwachte omstandigheden.

Asbest- en sloopadvies

Vezelraad heeft veel ervaring op het gebied van asbest- en sloopadvies bij grootschalige projecten. Vezelraad is steeds opzoek naar de juiste vertaling van de theorie naar de praktijk. Onze opdrachtgevers worden ondersteund bij het nemen van complexe beslissingen door ze te voorzien van de meest recente informatie en wet- en regelgeving.

Toezicht, projectbegeleiding en directievoering

Vezelraad is in 2001 ontstaan uit de behoefte van opdrachtgevers om meer toezicht, projectbegeleiding en directievoering op de asbest- en sloopprojecten te hebben. Nu kan er tijdens de uitvoering direct worden aangestuurd. Veel specialistische taken kunnen hierbij uit handen van de opdrachtgever worden genomen.

Quick-scan

Met een eerste quick-scan bepaalt Vezelraad de milieutechnische en bouwkundige staat waarin een object, gebouw of locatie zich bevindt. Afhankelijk van de uitkomst kan dat het begin zijn van een uitgebreider onderzoeks- en saneringstraject.

Beoordeling externe documenten

Bij een asbestsanering zijn vaak meerdere specialistische partijen betrokken. Al deze partijen voorzien u van technische gegevens en adviezen. Maar hoe weet u welk advies in uw situatie het beste is? Vezelraad kent de terminologie én alle inhoudelijke haken en ogen. Als geen ander is Vezelraad daardoor in staat om de adviezen, de rapportages en de bestekken te beoordelen en u hierover te adviseren.

Naar boven

Sloopadvies, -begeleiding en -bestek (Randvoorwaardenplan)

Bij een sloopproject komt heel wat kijken. Milieu- en afvalregelingen zijn daarbij niet over het hoofd te zien. Bij sloopwerkzaamheden kan immers milieubelastend materiaal vrijkomen, dat niet alleen geregistreerd maar ook correct en gescheiden afgevoerd moet worden.

Vezelraad kan u helpen bij:

 • het opstellen van Randvoorwaardenplannen (inhoudelijke vorm van een sloopbestek)
 • het opnemen van sloopwerken
 • het bepalen van vrijkomende hoeveelheden tijdens de sloop
 • het opstellen van een directiebegroting of kostenraming
 • het professioneel begeleiden van sloopwerken
 • het adviseren en coördineren bij aanbestedingen
 • directievoering
 • het adviseren over milieu- en afvalregelingen en wetgeving
Naar boven

Advies bodemonderzoek en/of sanering van asbest in de bodem

Bodemonderzoek moet met de juiste kennis en expertise worden uitgevoerd. Er kunnen immers grote risico’s en consequenties aan verbonden zijn. Vezelraad zorgt voor een nauwkeurig en betrouwbaar onderzoek. Een bodemonderzoek van Vezelraad voldoet aan de wettelijke gestelde regelgeving. Vezelraad is al meer dan 10 jaar gespecialiseerd in onderzoeken en begeleiden van projecten op gebied van asbest in de bodem.

Vezelraad kan u helpen bij:

 • begeleiden en uitvoeren van bodemonderzoek op gebied van asbest in de bodem
 • adviseren bij bodemsanering
 • advies- en projectmanagement
 • directievoering
 • uitvoeren van een second opinion op gebied van asbest in de bodem
Naar boven
 • Eerland Certification
 • SC-540 gecertificeerd
 • DTA- en DIA gecertificeerd (Deskundig Toezichthouder Asbestsaneringen en Deskundig Asbest-Inventariseerder)
 • Lid van het Centraal College van Deskundigen voor de sloop, BRL SVMS-007