expertisebureau voor milieutechniek

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor:

 • Akzo Nobel
 • GDF Suez
 • Hertel
 • Acantus
 • WoonFriesland
 • Waterschap Friesland
 • Waterleidingbedrijf Groningen
 • Cofely
 • FrieslandCampina
 • Natuurmonumenten
 • Milieudienst Groningen
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Nedmag
 • Invraplus
 • De Ruwbouw Groep
 • Dunlop
 • Cogas
 • Eerland Certification
 • SC-540 gecertificeerd
 • DTA- en DIA gecertificeerd (Deskundig Toezichthouder Asbestsaneringen en Deskundig Asbest-Inventariseerder)
 • Lid van het Centraal College van Deskundigen voor de sloop, BRL SVMS-007