expertisebureau voor milieutechniek

Opdrachtgevers

Wij werken onder andere voor:

 • Akzo Nobel
 • GDF Suez
 • Hertel
 • Acantus
 • WoonFriesland
 • Waterschap Friesland
 • Waterleidingbedrijf Groningen
 • Cofely
 • FrieslandCampina
 • Natuurmonumenten
 • Milieudienst Groningen
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Nedmag
 • Invraplus
 • De Ruwbouw Groep
 • Dunlop
 • Cogas